United Minds

News

News

Användning av varumärke utan vårt tillstånd

Just nu cirkulerar uppmaningar på internet om att delta i en marknadsundersökning om svenska folkets resvanor. Avsändare sägs vara en organisation som använder varumärket ”United Mind”. United Minds, som är ett skyddat företagsnamn och varumärke (bl.a. genom firma- och varumärkesregistreringar) har inget med dessa undersökningar eller säljkampanjer att göra. 


-    Vi ser med största allvar på det inträffade och har vidtagit juridiska åtgärder för att få stopp på det hela. Agerandet har bl.a. lett till förvirring om marknadsundersökningens ursprung och den organisation som står bakom undersökningen har förväxlats med United Minds, säger Thomas Areskoug, VD på United Minds.


-    Då United Minds inte har med undersökningen att göra har vi inte möjlighet att svara på vad som händer med uppgifter som privatpersoner lämnar i samband med dessa marknadsundersökningar.  

 

Tycho Groth