Ytterligare fall av användning av varumärke utan tillstånd

Just nu cirkulerar ännu en bluffundersökning om svenska folkets resvanor. Avsändare sägs vara en organisation som använder varumärket ”United Mind”. United Minds, som är ett skyddat företagsnamn och varumärke (bl.a. genom firma- och varumärkesregistreringar) har inget med dessa undersökningar eller säljkampanjer att göra. 

Då United Minds inte har med undersökningen att göra har vi inte möjlighet att svara på vad som händer med uppgifter som privatpersoner lämnar i samband med dessa marknadsundersökningar.