Prime rekryterar Rättviseförmedlingens VD

Sofia Embrén stärker upp Primes erbjudande inom medborgarkommunikation. Uppdraget är att med kreativitet och kommunikation driva på verksamhetsutvecklingen hos samhällsaktörer.

Under sina sex år som VD på Rättviseförmedlingen har Sofia Embrén varit drivande i att bygga och därefter omsätta ett stort engagemang på sociala medier, till en erkänd och respekterad verksamhet som bidrar till ökad jämställdhet och mångfald.

På Prime kommer Sofia Embrén att tillhöra erbjudandet inom medborgarkommunikation.

– Jag brinner för mångfald och jämställdhet. Alla, framförallt stora organisationer, kan bidra till att vi som bor i vårt land inkluderas och får vara med och påverka. Jag ser fram emot att vara med och hitta konkreta sätt att göra det på, säger Sofia Embrén.

Medborgarkommunikation är ett växande erbjudande på Prime. Kunderna återfinns bland myndigheter, kommuner och privata aktörer med ett syfte att bidra till direkt samhällsutveckling. Uppdragen inkluderarförändringskommunikation, verksamhetsutveckling och samhällsinformation – där ökad medborgarnytta är ett perspektiv som genomsyrar arbetet.

– Förändring, både i verksamheter och i samhället, handlar i slutändan om människor – då är kommunikation avgörande. Vi har länge följt hur Rättviseförmedlingen med Sofia i spetsen har använt kommunikation för att driva samhällsförändring, och hon kommer bli en otrolig tillgång för oss och våra uppdragsgivare, säger Malin Severin, ansvarig för Primes erbjudande inom medborgarkommunikation.

Sofia Embrén kommer bland annat fokusera på hur företag, myndigheter och organisationer använder sociala medier.

– Vid det här laget har jag blivit skicklig på att omsätta verksamhet till ett relevant innehåll i sociala medier som engagerar många och får stort genomslag. Med Rättviseförmedlingen har vi lyckats bygga ett slags eget universum med våra följare, jag ser fram emot att hjälpa fler organisationer och företag att göra samma sak.

Sofia Embrén tillträder sin nya roll i augusti 2017, men kommer att finnas på plats tillsammans med Prime redan under Almedalsveckan.

För frågor, vänligen kontakta:


Malin Severin, ansvarig samhällskommunikation: malin.severin@primegroup.com / 072 209 13 08
Sofia Embrén: sofia@rattviseformedlingen.se / 070 870 43 06